Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 CH428T
    Nhan đề: 역사의 숨결을 찾아서 /
DDC 495.782
Tác giả CN 최영하
Tác giả CN Choi Young-ha
Nhan đề 역사의 숨결을 찾아서 / 최영하
Nhan đề Tìm lại hơi thở của lịch sử
Thông tin xuất bản 도서출판 맑은샘, 2019
Mô tả vật lý 397tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117215
00000000nam#a2200000ui#4500
00120874
00212
00459C9DD0D-D5BE-4F97-A059-C603DBD018DF
005202107131616
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791157783724
039|y20210713162115|ztrannhien
082 |a495.782|bCH428T
100 |a최영하
100|aChoi Young-ha
245 |a역사의 숨결을 찾아서 / |c최영하
245|aTìm lại hơi thở của lịch sử
260 |b도서출판 맑은샘, |c2019
300|a397tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117215
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117215 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 CH428T Sách tham khảo 1