Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 L250NH
    Nhan đề: Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình
DDC 398
Tác giả CN Lê Thị Bích Hồng
Nhan đề Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình
Nhan đề Thơ
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 295tr. ; 21cm
Tóm tắt Gồm các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mai Liễu, Pờ Sảo Mìn...
Từ khóa tự do Văn học hiện đại;
Từ khóa tự do Phê bình văn học;
Từ khóa tự do Nhà văn;
Từ khóa tự do Việt Nam;
Từ khóa tự do Tiểu luận
Từ khóa tự do Tiểu luận
Từ khóa tự do Nhà thơ
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162347
00000000nmm#a2200000ui#4500
00120875
00212
00417A989A0-B65A-4FD4-80B8-C49912484F39
005202107210952
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049693694
039|y20210721095240|zhanhung
082 |a398|bL250NH
100 |aLê Thị Bích Hồng
245 |aNhững người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình
245|bThơ
260 |aH. : |bVăn học, |c2018
300 |a295tr. ; |c21cm
520 |aGồm các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mai Liễu, Pờ Sảo Mìn...
653 |aVăn học hiện đại;
653 |aPhê bình văn học;
653 |aNhà văn;
653|aViệt Nam;
653|aTiểu luận
653|aTiểu luận
653|aNhà thơ
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162347
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162347 Kho mượn sô 1 tầng 1 398 L250NH Sách tham khảo 1