Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398
    Nhan đề: Kruôz cer - Răn đường: Bài ca tiễn đưa người khuất núi của người Hmông
DDC 398
DDC
Tác giả CN Mã A Lềnh
Nhan đề Kruôz cer - Răn đường: Bài ca tiễn đưa người khuất núi của người Hmông
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý 175tr ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu 31 bài ca tiễn đưa người quá cố về với tổ tiên của người Hmông huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; hệ thống dịch vụ đám tang và liên quan; bài ca răn đường, và hồn cất Hmông độc đáo
Từ khóa tự do Phong tục;
Từ khóa tự do Tang lễ
Từ khóa tự do Lào Cai
Từ khóa tự do Sa Pa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162348
00000000ntm#a2200000ui#4500
00120876
00212
004C531B05D-84CB-4D39-9AF2-981FBECE319A
005202109220852
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049726422
039|a20210922085335|bhanhung|c20210916145741|dtrannhien|y20210721105843|zhanhung
082 |a398
082|bM100KR
100 |aMã A Lềnh
245 |aKruôz cer - Răn đường: Bài ca tiễn đưa người khuất núi của người Hmông
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2018
300 |a175tr ; |c21cm
520|aGiới thiệu 31 bài ca tiễn đưa người quá cố về với tổ tiên của người Hmông huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; hệ thống dịch vụ đám tang và liên quan; bài ca răn đường, và hồn cất Hmông độc đáo
653 |aPhong tục;
653 |aTang lễ
653|aLào Cai
653|aSa Pa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162348
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162348 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ406TH Sách tham khảo 1