Thông tin tài liệu
DDC 338.4
DDC
Tác giả CN Vũ Văn Viện
Tác giả CN Trần Thu Thủy
Tác giả CN Đinh Thị Phương Loan
Nhan đề Quản trị nhân lực du lịch : Giáo trình: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn,, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống/ Vũ Văn Viện chủ biên, Trần Thu Thủy, Đinh Thị Phương Loan
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 276tr. ;
Tóm tắt Gồm 7 chương kiến thức chung, khái quát nhất về hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu đến tính đặc thù của nhân lực du lịch và hoạt động du lịch tại địa phương kết hợp các năng lực nghề quản lý nhân lực theo tiêu chuẩn Asean áp dụng cho ngành du lịch.
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Đại học Hạ Long
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Du lịch
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2117273-7
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(15): 2513149-63
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(25): 1162468-92
00000000nam#a2200000ui#4500
00121072
002110
004030B0590-916E-44A7-8C50-A27D594074E2
005202109060926
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210906092752|btrannhien|y20210906084619|ztrannhien
082 |a338.4
082|bV500QU
100 |aVũ Văn Viện
100|aTrần Thu Thủy
100|aĐinh Thị Phương Loan
245 |aQuản trị nhân lực du lịch : |bGiáo trình: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn,, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống/ |cVũ Văn Viện chủ biên, Trần Thu Thủy, Đinh Thị Phương Loan
260 |c2020
300 |a276tr. ;
520 |aGồm 7 chương kiến thức chung, khái quát nhất về hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu đến tính đặc thù của nhân lực du lịch và hoạt động du lịch tại địa phương kết hợp các năng lực nghề quản lý nhân lực theo tiêu chuẩn Asean áp dụng cho ngành du lịch.
650|aTủ sách Đại học Hạ Long
653 |aQuản trị nhân lực
653 |aGiáo trình
653 |aDu lịch
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aDu lịch
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
692|aQuản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống/
692|aQuản trị khách sạn
710 |aTrường Đại học Hạ Long
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2117273-7
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(15): 2513149-63
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(25): 1162468-92
890|a45|b30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162488 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 41 Hạn trả:25-03-2022
2 1162474 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 27 Hạn trả:15-06-2022
3 2513154 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách giáo trình 11
4 1162487 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 40
5 1162481 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 34
6 1162490 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 43
7 2513163 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách giáo trình 20
8 1162484 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 37
9 2513157 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách giáo trình 14
10 1162478 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 31