Thông tin tài liệu
  • Tài liệu sinh viên
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Ảnh hưởng của Kpop trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc đến sinh viên tỉnh Quảng Ninh /
DDC 495.782
Tác giả CN Nguyễn Thị Loan
Tác giả CN Hoàng Khánh Hà
Tác giả CN Bùi Thị Hương
Tác giả CN Nguyễn Hồng Đức
Nhan đề Ảnh hưởng của Kpop trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc đến sinh viên tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Khánh Hà, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Thị Loan, Bùi Thị Hương
Nhan đề Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên /
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 94 tr.
Tóm tắt Tìm hiểu chung về Kpop, quá trình phát triển, đặc trưng và tác động đến giới trẻ, ảnh hưởng của Kpop đến sinh viên tỉnh Quảng Ninh và tác động của Kpop với sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Hạ Long
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa Hàn Quốc
Từ khóa tự do Kpop
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Diệp Linh
Địa chỉ HALOUKho đọc số 3 tầng 2(1): 2300111
00000000nam#a2200000ui#4500
00121080
00214
00427A69DFF-26B6-4488-A722-7D2A8B85AEB0
005202109061503
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210906150502|ztrannhien
082 |a495.782
100|aNguyễn Thị Loan
100|aHoàng Khánh Hà
100|aBùi Thị Hương
100|aNguyễn Hồng Đức
245 |aẢnh hưởng của Kpop trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc đến sinh viên tỉnh Quảng Ninh / |cHoàng Khánh Hà, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Thị Loan, Bùi Thị Hương
245|bBáo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên /
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300 |a94 tr.
520|aTìm hiểu chung về Kpop, quá trình phát triển, đặc trưng và tác động đến giới trẻ, ảnh hưởng của Kpop đến sinh viên tỉnh Quảng Ninh và tác động của Kpop với sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Hạ Long
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa Hàn Quốc
653 |aKpop
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
700|aNguyễn Diệp Linh|cThS.
852|aHALOU|bKho đọc số 3 tầng 2|j(1): 2300111
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2300111 Kho đọc số 3 tầng 2 495.782 Tài liệu sinh viên 1