Thông tin tài liệu
  • Tài liệu sinh viên
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Nghiên cứu tổng thể về trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc /
DDC 495.782
Tác giả CN Trần Mạnh Quang
Tác giả CN Bùi Ngọc Lan
Tác giả CN Trần Xuân Quỳnh
Tác giả CN Hoàng Văn Hiệp
Nhan đề Nghiên cứu tổng thể về trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc / Trần Mạnh Quang, Bùi Ngọc Lan, Trần Xuân Quỳnh, Hoàng Văn Hiệp
Nhan đề Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên /
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 58 tr.
Tóm tắt Cơ sở lý luận, lịch sử, đặc trưng trang phục truyền thống Hanbok, trang phục Hanbok hiện đại cùng với việc bảo tồn và phát huy
Từ khóa tự do Văn hóa Hàn Quốc
Từ khóa tự do Hanbok
Từ khóa tự do Trang phục truyền thống
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Hải Anh
Địa chỉ HALOUKho đọc số 3 tầng 2(1): 2300112
00000000nam#a2200000ui#4500
00121082
00214
004F154D61A-A572-4519-B0A4-509C988CC372
005202109061519
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210906152020|ztrannhien
082 |a495.782
100|aTrần Mạnh Quang
100|aBùi Ngọc Lan
100|aTrần Xuân Quỳnh
100|aHoàng Văn Hiệp
245 |aNghiên cứu tổng thể về trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc / |cTrần Mạnh Quang, Bùi Ngọc Lan, Trần Xuân Quỳnh, Hoàng Văn Hiệp
245|bBáo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên /
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300 |a58 tr.
520|aCơ sở lý luận, lịch sử, đặc trưng trang phục truyền thống Hanbok, trang phục Hanbok hiện đại cùng với việc bảo tồn và phát huy
653 |aVăn hóa Hàn Quốc
653 |aHanbok
653 |aTrang phục truyền thống
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
700|aHoàng Thị Hải Anh|cThS.
852|aHALOU|bKho đọc số 3 tầng 2|j(1): 2300112
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2300112 Kho đọc số 3 tầng 2 495.782 Tài liệu sinh viên 1