Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 420
    Nhan đề: Vietnamese vocabulary interference in English major freshmen’s writing tests at Ha Long university :
DDC 420
Tác giả CN Phùng Nhất Sang
Nhan đề Vietnamese vocabulary interference in English major freshmen’s writing tests at Ha Long university : Khóa luận tốt nghiệp / Phùng Nhất Sang
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 22tr. ; A4
Tóm tắt Introduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Long
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2(1): 20300115
00000000nam#a2200000ui#4500
00121087
00217
003True
004DDA77435-B450-4388-8AE3-91F55BCB4F1B
005202109061556
006
007
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210906155754|ztrannhien
082|a420
100 |aPhùng Nhất Sang
245 |aVietnamese vocabulary interference in English major freshmen’s writing tests at Ha Long university : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cPhùng Nhất Sang
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300 |a22tr. ; |cA4
520 |aIntroduction. Literature review. Methodology. Findings and discussion.Conclusion
653|aNgôn ngữ Anh
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyễn Thành Long|cTS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2|j(1): 20300115
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300115 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 2 420 Khóa luận 1