Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 H407D
    Nhan đề: Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh.
DDC 398
Tác giả CN Hoàng Giáp
Nhan đề Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh. Tập 1, Địa chí cổ - thần tích, thần sắc / Hoàng Giáp
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 966tr. ; 24 cm
Tóm tắt Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh tập 1 trình bày về địa chí cổ sách "Đồng Khánh dư địa chí" đã phản ánh khá đầy đủ các mặt diên cách, diện tích, sông núi, con người và sản vật... của Quảng Ninh. Những bản đồ kèm theo đã minh chứng cho điều này. Về thần tích, thần sắc nhóm biên soạn đã sưu tầm, công bố hầu hết những bản thần tích thần sắc về vùng đất Quảng Ninh được lưu giữ tại thư viện của Viện hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của các Thần được thờ tự ở Quảng Ninh đã gắn liền với đời sống xây dựng và bảo vệ quê hương qua các thời kỳ lịch sử, tiêu biểu là Trung Thiên Long Mẫu, Linh Lang Đại Vương, Cao Sơn Đại Vương,...
Từ khóa tự do Hán Nôm
Từ khóa tự do Địa chí
Từ khóa tự do Di sản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(3): 2513184-6
Tệp tin điện tử 0
00000000nam#a2200000ui#4500
00121094
00212
003True
00431643DCF-654F-41FB-9D78-3E49E8EEF877
005202109141036
006
007
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210914103639|bhangpham|y20210913155306|zhangpham
082 |a398|bH407D
100 |aHoàng Giáp
245 |aDi sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh. |nTập 1, |pĐịa chí cổ - thần tích, thần sắc / |cHoàng Giáp
260 |aH. : |bHà Nội, |c2020
300 |a966tr. ; |c24 cm
520 |aDi sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh tập 1 trình bày về địa chí cổ sách "Đồng Khánh dư địa chí" đã phản ánh khá đầy đủ các mặt diên cách, diện tích, sông núi, con người và sản vật... của Quảng Ninh. Những bản đồ kèm theo đã minh chứng cho điều này. Về thần tích, thần sắc nhóm biên soạn đã sưu tầm, công bố hầu hết những bản thần tích thần sắc về vùng đất Quảng Ninh được lưu giữ tại thư viện của Viện hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của các Thần được thờ tự ở Quảng Ninh đã gắn liền với đời sống xây dựng và bảo vệ quê hương qua các thời kỳ lịch sử, tiêu biểu là Trung Thiên Long Mẫu, Linh Lang Đại Vương, Cao Sơn Đại Vương,...
653 |aHán Nôm
653 |aĐịa chí
653 |aDi sản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(3): 2513184-6
856 |s.MB|n0
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2513184 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 1 Hạn trả:06-10-2021
2 2513185 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 2
3 2513186 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 3