Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 H407D
    Nhan đề: Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh.
DDC 398
Tác giả CN Hoàng Giáp
Nhan đề Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh. Tập 2, Địa danh - tục lệ hương ước
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 1014tr. ; 24 cm
Tóm tắt Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh tập 2 phần địa bạ ghi rất rõ số ruộng của từng xã và số thuế phải nộp cho quốc gia. Phần két của mỗi cuốn địa danh đều có cam đoan, ký tên và đóng dấu của quan chức địa phương, nếu làm sai sẽ bị tịch thu gia sản và bị tội chết. Về Tục lệ hương ước là những khoán lệ, điều lệ do làng xã đặt ra cho từng xã. Riêng khoán lệ ở hai tổng Hà Nam, Hà Bắc huyện Yên Hưng đã đề cao việc quai đê lấn biển và bảo vệ làng xã.
Từ khóa tự do Tục lệ
Từ khóa tự do Địa danh
Từ khóa tự do Hán Nôm
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Hoàng Giáp
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(3): 2513187-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00121097
00212
0042B2FF7AB-6197-4C15-B495-9485269712C6
005202109141049
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210914104940|zhangpham
082 |a398|bH407D
100 |aHoàng Giáp
245 |aDi sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh. |nTập 2, |pĐịa danh - tục lệ hương ước
260 |aH. : |bHà Nội, |c2020
300 |a1014tr. ; |c24 cm
520 |aDi sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh tập 2 phần địa bạ ghi rất rõ số ruộng của từng xã và số thuế phải nộp cho quốc gia. Phần két của mỗi cuốn địa danh đều có cam đoan, ký tên và đóng dấu của quan chức địa phương, nếu làm sai sẽ bị tịch thu gia sản và bị tội chết. Về Tục lệ hương ước là những khoán lệ, điều lệ do làng xã đặt ra cho từng xã. Riêng khoán lệ ở hai tổng Hà Nam, Hà Bắc huyện Yên Hưng đã đề cao việc quai đê lấn biển và bảo vệ làng xã.
653 |aTục lệ
653 |aĐịa danh
653 |aHán Nôm
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700 |aHoàng Giáp
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(3): 2513187-9
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2513187 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 1
2 2513188 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 2
3 2513189 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 3 Hạn trả:06-10-2021