Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 H407D
    Nhan đề: Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh.
DDC 398
Tác giả CN Hoàng Giáp
Nhan đề Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh. Tập 3, Địa chí cổ - thơ văn / Hoàng Giáp
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 1098tr. ; 24 cm
Tóm tắt Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh tập 3: Phần địa chí cổ đã dịch chú các sách "Ức trai dư địa chí", "Đại Nam nhất thống chí". Đặc biệt sách "Đông Triều huyện địa chí", "Đông Triều huyện phong thổ ký", "Trần triều Thánh tổ các xứ địa đồ" do các quan lại đã từng làm quan tại Đông Triều viết, phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh của địa phương. Phần thơ văn, phần này có văn bia, văn chuông, hoành phi câu đối được lưu giữ tại các di tích của địa phương trong tỉnh.
Từ khóa tự do Địa chí cổ
Từ khóa tự do Hán Nôm
Từ khóa tự do Thơ văn
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Hoàng Giáp
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(3): 2513190-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00121098
00212
0043CBF9B44-C183-4CD7-B1D0-F586F2563889
005202109141114
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210914111448|zhangpham
082 |a398|bH407D
100 |aHoàng Giáp
245 |aDi sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh. |nTập 3, |pĐịa chí cổ - thơ văn / |cHoàng Giáp
260 |aH. : |bHà Nội, |c2020
300 |a1098tr. ; |c24 cm
520 |aDi sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh tập 3: Phần địa chí cổ đã dịch chú các sách "Ức trai dư địa chí", "Đại Nam nhất thống chí". Đặc biệt sách "Đông Triều huyện địa chí", "Đông Triều huyện phong thổ ký", "Trần triều Thánh tổ các xứ địa đồ" do các quan lại đã từng làm quan tại Đông Triều viết, phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh của địa phương. Phần thơ văn, phần này có văn bia, văn chuông, hoành phi câu đối được lưu giữ tại các di tích của địa phương trong tỉnh.
653 |aĐịa chí cổ
653 |aHán Nôm
653 |aThơ văn
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700 |aHoàng Giáp
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(3): 2513190-2
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2513190 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 1 Hạn trả:06-10-2021
2 2513191 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 2
3 2513192 Kho mượn Cơ sở 2 398 H407D Sách tham khảo 3