Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 H100NH
    Nhan đề: Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn
DDC 398
Tác giả CN Hà Lý
Nhan đề Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn
Nhan đề Quyển 2
Nhan đề Nông Quốc Bình ; Nguyễn Thị Chính; Trần Phượng Trinh; Lò Ngân Sủn
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý 495tr ; 21cm
Mô tả vật lý ảnh
Tóm tắt Giới thiệu các nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu của Việt Nam, những đặc trưng về nội dung, hình thức, hành văn trong văn chương dân tộc thiểu số nói chung và ở một số tác phẩm, tác giả cụ thể
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học;
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tác giả
Từ khóa tự do Tác phẩm
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nông Quốc Bình
Tác giả(bs) CN Lò Ngân Sủn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Chính
Tác giả(bs) CN Trần Phượng Trinh
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162553
00000000ntm#a2200000ui#4500
00121099
00212
0044BF8FB92-ED1E-4CD0-9754-264345DF2294
005202109141444
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049721311
039|y20210914144441|zphamhuong
082 |a398|bH100NH
100 |aHà Lý
245 |aNhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn
245|nQuyển 2
245|cNông Quốc Bình ; Nguyễn Thị Chính; Trần Phượng Trinh; Lò Ngân Sủn
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2018
300 |a495tr ; |c21cm
300|bảnh
520|aGiới thiệu các nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu của Việt Nam, những đặc trưng về nội dung, hình thức, hành văn trong văn chương dân tộc thiểu số nói chung và ở một số tác phẩm, tác giả cụ thể
653 |aNghiên cứu văn học;
653 |aDân tộc thiểu số
653|aViệt Nam
653|aTác giả
653|aTác phẩm
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700|aNông Quốc Bình
700|a Lò Ngân Sủn
700|a Nguyễn Thị Chính
700|aTrần Phượng Trinh
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162553
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162553 Kho mượn sô 1 tầng 1 398 H100NH Sách tham khảo 1