Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.78 NG527V
    Nhan đề: Vùng biển đảo Tây Nam /
DDC 959.78
Tác giả CN Nguyễn Thị Mỹ Hồng
Nhan đề Vùng biển đảo Tây Nam / Nguyễn Thị Mỹ Hồng
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 291tr. ; 21cm
Tóm tắt Khái quát vài nét về vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc và một số tập tục dân gian. Nghiên cứu kỹ thuật khai thác, chế biến, phong tục ăn uống cùng các loài động vật được khai thác trên vùng biển, đảo Tây Nam như: Khai thác thuỷ tộc, các loài động vật trên cạn - động vật nuôi và rừng trên đảo. Giới thiệu nghề làm nước mắm và chế tác các sản phẩm đồi mồi...
Từ khóa tự do Đảo
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Đời sống
Từ khóa tự do Tây Nam Bộ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Biển
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162555
00000000nam#a2200000ui#4500
00121101
00212
00465D2D0F5-1813-49C9-AE2C-C4FB81447725
005202109141517
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049842177
039|y20210914151720|zphamhuong
082 |a959.78|bNG527V
100 |aNguyễn Thị Mỹ Hồng
245 |aVùng biển đảo Tây Nam / |cNguyễn Thị Mỹ Hồng
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a291tr. ; |c21cm
520 |aKhái quát vài nét về vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc và một số tập tục dân gian. Nghiên cứu kỹ thuật khai thác, chế biến, phong tục ăn uống cùng các loài động vật được khai thác trên vùng biển, đảo Tây Nam như: Khai thác thuỷ tộc, các loài động vật trên cạn - động vật nuôi và rừng trên đảo. Giới thiệu nghề làm nước mắm và chế tác các sản phẩm đồi mồi...
653 |aĐảo
653 |aCon người
653 |aĐời sống
653|aTây Nam Bộ
653|aViệt Nam
653|aBiển
690 |aKhoa học tự nhiên
691 |aKhoa hoc trái đất
692 |aĐịa lý tự nhiên
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162555
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162555 Kho mượn sô 1 tầng 1 959.78 NG527V Sách tham khảo 1