Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.92234 C108B
    Nhan đề: Biệt cánh chim trời :
DDC 895.92234
Tác giả CN Cao Duy Sơn
Nhan đề Biệt cánh chim trời : Tiểu thuyết / Cao Duy Sơn
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 377tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162560
00000000nam#a2200000ui#4500
00121102
00212
004D7A3640B-0D70-429D-82E4-2AD085127908
005202109161053
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049838576
039|y20210916105351|zphamhuong
082 |a895.92234|bC108B
100 |aCao Duy Sơn
245 |aBiệt cánh chim trời : |bTiểu thuyết / |cCao Duy Sơn
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a377tr. ; |c21cm
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162560
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/Bi%E1%BB%87t%20c%C3%A1nh%20chim%20tr%E1%BB%9Di.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162560 Kho mượn sô 1 tầng 1 895.92234 C108B Sách tham khảo 1