Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 TH102T
    Nhan đề: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ /
DDC 398
Tác giả CN Thạch Sết (Sang Sết)
Nhan đề Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ / Thạch Sết (Sang Sết)
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý 383tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê
Từ khóa tự do Dân tộc Khơ Me
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nghệ thuật sân khấu
Từ khóa tự do Nam Bộ
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162561
00000000nam#a2200000ui#4500
00121103
00212
004EC6801C4-4866-467C-8ABC-D0805F3B36C4
005202109161118
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049072192
039|y20210916111808|zphamhuong
082 |a398|bTH102T
100 |aThạch Sết (Sang Sết)
245 |aTìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ / |cThạch Sết (Sang Sết)
260 |aH. : |bSân khấu, |c2019
300 |a383tr. : |bảnh ; |c21cm
520 |aTrình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê
653 |aDân tộc Khơ Me
653 |aViệt Nam
653 |aNghệ thuật sân khấu
653|aNam Bộ
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162561
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/TH%20s%E1%BB%B1%20h%C3%ACnh%20th%C3%A0nh%20&%20PT%20NT%20S%C3%A2n%20kh%E1%BA%A5u....jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162561 Kho mượn sô 1 tầng 1 398 TH102T Sách tham khảo 1