Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.92234 D561Đ
    Nhan đề: Điểu Ong - Huyền thoại một anh hùng :
DDC 895.92234
Tác giả CN Dương Thiên Lý
Nhan đề Điểu Ong - Huyền thoại một anh hùng : Truyện / Dương Thiên Lý
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 327tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Truyện
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162563
00000000nam#a2200000ui#4500
00121104
00212
0042E280B14-6269-4A24-A127-330AC65CC7BA
005202109161439
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049838675
039|y20210916143902|zphamhuong
082 |a895.92234|bD561Đ
100 |aDương Thiên Lý
245 |aĐiểu Ong - Huyền thoại một anh hùng : |bTruyện / |cDương Thiên Lý
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a327tr. ; |c21cm
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
653 |aTruyện
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162563
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/%C4%90i%E1%BB%83u%20ong%20huy%E1%BB%81n%20tho%E1%BA%A1i%201%20anh%20h%C3%B9ng.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162563 Kho mượn sô 1 tầng 1 895.92234 D561Đ Sách tham khảo 1