Thông tin tài liệu
DDC 781
Tác giả CN Đặng Thanh Lưu
Nhan đề Dân ca xứ Nghệ / Đặng Thanh Lưu s.t., khảo cứu
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 167tr. ; 21cm
Tóm tắt Nghiên cứu về dân ca xứ Nghệ: người xứ Nghệ; các thể hát dân ca, tính chất và không gian, môi trường diễn xướng dân ca Nghệ Tĩnh, bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ...
Từ khóa tự do Hà Tĩnh
Từ khóa tự do Dân ca
Từ khóa tự do Nhạc dân tộc
Từ khóa tự do Nghệ An
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162566
00000000nam#a2200000ui#4500
00121107
00212
004F14E6173-5A13-43A5-A865-D2253264D3F8
005202109161554
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047867424
039|y20210916155436|zphamhuong
082 |a781|bĐ116D
100 |aĐặng Thanh Lưu
245 |aDân ca xứ Nghệ / |cĐặng Thanh Lưu s.t., khảo cứu
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2017
300 |a167tr. ; |c21cm
520 |aNghiên cứu về dân ca xứ Nghệ: người xứ Nghệ; các thể hát dân ca, tính chất và không gian, môi trường diễn xướng dân ca Nghệ Tĩnh, bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ...
653 |aHà Tĩnh
653 |aDân ca
653 |aNhạc dân tộc
653|aNghệ An
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162566
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/D%C3%A2n%20ca%20x%E1%BB%A9%20ngh%E1%BB%87.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162566 Kho mượn sô 1 tầng 1 781 Đ116D Sách tham khảo 1