Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Williams, Anneli
Nhan đề Writing for IELTS / Anneli Williams
Thông tin xuất bản Collins, 2011
Mô tả vật lý 144p.
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Writing
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 2 tầng 2(2): 1200073-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00121343
002110
004C486B889-8A9C-45F0-8814-58D5E3E7DB8E
005202202211100
008081223s2011 vm| eng
0091 0
020 |a9780008367534
039|a20220221110012|bphamhuong|y20220217091106|ztrannhien
082 |a420|bW300W
100 |aWilliams, Anneli
245 |aWriting for IELTS / |cAnneli Williams
260 |bCollins, |c2011
300 |a144p.
653 |aIELTS
653 |aWriting
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn sô 2 tầng 2|j(2): 1200073-4
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/TA36.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1200073 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 W300W Sách giáo trình 1
2 1200074 Kho mượn sô 2 tầng 2 420 W300W Sách giáo trình 2