Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Lustig, M.W.
Nhan đề Intercultural competence: Interpersonal communication across cultures. / Lustig, M.W., Koester, J.
Thông tin xuất bản Pearson., 2010
Thông tin xuất bản Boston, MA
Mô tả vật lý 27cm
Mô tả vật lý 388tr.
Từ khóa tự do Intercultural
Từ khóa tự do Competence
Từ khóa tự do English
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117524
00000000nam#a2200000ui#4500
00121533
002110
00438AE5D1D-D292-4D12-9371-C23AFE7B5975
005202203211722
008081223s2010 vm| eng
0091 0
039|y20220321172245|ztrannhien
082 |a420|bL500I
100 |aLustig, M.W.
245 |aIntercultural competence: Interpersonal communication across cultures. / |cLustig, M.W., Koester, J.
260 |bPearson., |c2010
260|aBoston, MA
300 |c27cm
300|a388tr.
653 |aIntercultural
653 |aCompetence
653 |aEnglish
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117524
890|b0|c0|d0|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117524 Kho đọc số 1 tầng 1 420 L500I Sách giáo trình 1