Thông tin tài liệu
DDC 420
Tác giả CN Antonia Clare
Nhan đề Speak out: Pre-intermediate: Student's book / Antonia Clare, JJ Wilson
Thông tin xuất bản Pearson
Mô tả vật lý 176p.
Từ khóa tự do Pre-intermediate:
Từ khóa tự do Speak out
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117552
00000000nam#a2200000ui#4500
00121578
002110
004DFD196CA-AA5C-4F8C-A6BE-760A4FCA15D7
005202203241656
008081223s2013 vm| eng
0091 0
039|y20220324165724|ztrannhien
082 |a420
100 |aAntonia Clare
245 |aSpeak out: Pre-intermediate: Student's book / |cAntonia Clare, JJ Wilson
260 |bPearson
300 |a176p.
653 |aPre-intermediate:
653 |aSpeak out
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117552
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117552 Kho đọc số 1 tầng 1 420 Sách giáo trình 1