Thông tin tài liệu
DDC 420
DDC
Tác giả CN Frances Eales
Nhan đề Speak out: Elementary: Student's book / Eales Frances, Steve Oakes
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản Pearson
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 176p.
Từ khóa tự do Elementary
Từ khóa tự do Speak out
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117559
00000000nam#a2200000ui#4500
00121596
002110
004A6C6E94B-E54D-4B69-B120-B807FF812A97
005202204011053
008081223s2013 vm| eng
0091 0
020|a9781292318288
039|y20220401105355|ztrannhien
082 |a420
082|bFR105S
100 |aFrances Eales
245 |aSpeak out: Elementary: Student's book / |cEales Frances, Steve Oakes
250|a2nd edition
260 |bPearson
260|c2019
300 |a176p.
653 |aElementary
653 |aSpeak out
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117559
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117559 Kho đọc số 1 tầng 1 420 Sách giáo trình 1