Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 Đ450Đ
    Nhan đề: Đánh bắt ở hồ thần.
DDC 398
Tác giả CN Đỗ Hồng Kỳ
Nhan đề Đánh bắt ở hồ thần. Q.1.Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 1499tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Hồ thần
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Thơ
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(2): 1162884-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00121674
00212
004596F96BA-6F99-4A47-A13B-8267CAAEA261
005202208101620
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978604994913
039|a20220810162006|bphamhuong|y20220810161630|zphamhuong
082 |a398|bĐ450Đ
100 |aĐỗ Hồng Kỳ
245 |aĐánh bắt ở hồ thần. |nQ.1.Tiếng Việt / |cĐỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a1499tr. ; |c21cm
653 |aHồ thần
653 |aVăn học dân gian
653 |aThơ
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(2): 1162884-5
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/%C4%90%C3%A1nh%20b%E1%BA%AFt%20%E1%BB%9F%20h%E1%BB%93%20th%E1%BA%A7n%20Q1.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162884 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ450Đ Sách tham khảo 1
2 1162885 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ450Đ Sách tham khảo 2