Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 Đ116TH
    Nhan đề: Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam /
DDC 398
Tác giả CN Đặng Hoành Loan
Nhan đề Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên
Nhan đề Q.5 Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Dân gian, 2020
Mô tả vật lý 995 tr.. ; 21cm
Tóm tắt Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn Then)
Từ khóa tự do Hát Then
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thuỷ Tiên
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Hương
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2
Địa chỉ (2): 1162892-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121678
00212
0043B28CC84-BE49-487A-B2C5-057DF5182445
005202208191527
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047027651
039|a20220819152747|bphamhuong|c20220819145830|dphamhuong|y20220819144722|zphamhuong
082 |a398|bĐ116TH
100 |aĐặng Hoành Loan
245 |aHát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / |c B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên
245|nQ.5 Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn
260 |aH. : |bVăn hóa Dân gian, |c2020
300 |a995 tr.. ; |c21cm
520 |aGồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn Then)
653 |aHát Then
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Tày
653|aViệt Nam
653|aLạng Sơn
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700|aNguyễn Thuỷ Tiên
700|aPhạm Minh Hương
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2
852|j(2): 1162892-3
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/Q5.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162892 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ116TH Sách tham khảo 1
2 1162893 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ116TH Sách tham khảo 2