Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 Đ116TH
    Nhan đề: Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam /
DDC 398
Tác giả CN Đặng Hoành Loan
Nhan đề Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên
Nhan đề Q.7 Lời hát Then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa Dân gian, 2020
Mô tả vật lý 1319 tr. ; 21cm
Tóm tắt Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa ở Lai Cai; lễ Then phi tỳ; hai tiết lễ "Khẩu tu" và "Niệm" của người Tày ở Quảng Ninh; lễ Then cúng mụ; lễ hội Xuân của người Tày ở Thái Nguyên
Từ khóa tự do Hát Then
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thuỷ Tiên
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Hương
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(2): 1162898-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00121681
00212
0040AF9A5C7-9238-43C1-A7D4-4D995200780D
005202209071019
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047027675
039|a20220907101907|bphamhuong|y20220819154140|zphamhuong
082 |a398|bĐ116TH
100 |aĐặng Hoành Loan
245 |aHát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / |c B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên
245|nQ.7 Lời hát Then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh
260 |aH. : |bVăn hóa Dân gian, |c2020
300 |a1319 tr. ; |c21cm
520 |aGồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa ở Lai Cai; lễ Then phi tỳ; hai tiết lễ "Khẩu tu" và "Niệm" của người Tày ở Quảng Ninh; lễ Then cúng mụ; lễ hội Xuân của người Tày ở Thái Nguyên
653 |aHát Then
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc Tày
653|aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700|aNguyễn Thuỷ Tiên
700|aPhạm Minh Hương
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(2): 1162898-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/Q7.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162898 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ116TH Sách tham khảo 1
2 1162899 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ116TH Sách tham khảo 2