Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 NG527K
    Nhan đề: Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu /
DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Thị Yên
Nhan đề Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Yên (ch.b.), Vàng Thị Ngoạn
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2020
Mô tả vật lý 779tr. ; 21cm
Mô tả vật lý ảnh
Tóm tắt Giới thiệu về người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Khái quát về Một và Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu và lời ca trong lễ Kin Pang Một
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lai Châu
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Vàng Thị Ngoạn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(2): 1162900-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00121682
00212
00479E91777-A3E9-4C0E-9855-E3D9F4347F4D
005202209071016
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047029075
039|a20220907101605|bphamhuong|y20220907101235|zphamhuong
082 |a398|bNG527K
100 |aNguyễn Thị Yên
245 |aKin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / |cNguyễn Thị Yên (ch.b.), Vàng Thị Ngoạn
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2020
300 |a779tr. ; |c21cm
300|bảnh
520 |aGiới thiệu về người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Khái quát về Một và Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu và lời ca trong lễ Kin Pang Một
653 |aDân tộc Thái
653 |aLễ hội
653 |aVăn hoá dân gian
653|aViệt Nam
653|aLai Châu
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700|aVàng Thị Ngoạn
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(2): 1162900-1
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/KinPang.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162900 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 NG527K Sách tham khảo 1
2 1162901 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 NG527K Sách tham khảo 2