Thông tin tài liệu
DDC 895.92234
Tác giả CN Chu Thị Minh Huệ
Nhan đề Chủ đất : Tiểu thuyết / Chu Thị Minh Huệ
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 239tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(1): 1162904
00000000nam#a2200000ui#4500
00121684
00212
00411462596-FBB2-4494-B405-F0BB2325A38B
005202209151045
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049841927
039|a20220915104520|bphamhuong|y20220915102812|zphamhuong
082 |a895.92234|bCH500CH
100 |aChu Thị Minh Huệ
245 |aChủ đất : |bTiểu thuyết / |cChu Thị Minh Huệ
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a239tr. ; |c21cm
653 |aTiểu thuyết
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(1): 1162904
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BA%A5t.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162904 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.92234 CH500CH Sách tham khảo 1