Thông tin tài liệu
DDC 895.922
Tác giả CN Song Hào
Nhan đề Tân Trào : Tập ký / Song Hào
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 117tr. ; 21cm
Tóm tắt Gồm những kí sự ngắn của thượng tướng Song Hào về chiến tranh thế giới lần thứ 2 và phong trào cách mạng Việt Nam, chiến khu Nguyễn Huệ (Khu B), vượt ngục chợ Chu, phát triển lực lượng và cơ sở xây dựng căn cứ địa Tân Trào, khởi nghĩa Thanh La đến giải phóng Sơn Dương, thành lập châu Tự Do...
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Kí sự
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(1): 1162905
00000000nam#a2200000ui#4500
00121685
00212
0043964EB45-64D3-4CA6-B975-AE244701ACEB
005202209151103
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049778995
039|y20220915110304|zphamhuong
082 |a895.922|bS431T
100 |aSong Hào
245 |aTân Trào : |bTập ký / |cSong Hào
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a117tr. ; |c21cm
520|aGồm những kí sự ngắn của thượng tướng Song Hào về chiến tranh thế giới lần thứ 2 và phong trào cách mạng Việt Nam, chiến khu Nguyễn Huệ (Khu B), vượt ngục chợ Chu, phát triển lực lượng và cơ sở xây dựng căn cứ địa Tân Trào, khởi nghĩa Thanh La đến giải phóng Sơn Dương, thành lập châu Tự Do...
653 |aTiểu thuyết
653|aKí sự
653|aVăn học hiện đại
653|aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(1): 1162905
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/T%C3%A2n%20tr%C3%A0o.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162905 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.922 S431T Sách tham khảo 1