Thông tin tài liệu
DDC 792
DDC
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Thủy
Nhan đề Múa dân gian các dân tộc Việt Nam 2 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa / Nguyễn Ngọc Thủy chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 83tr. ; A4
Tóm tắt Múa dân gian dân tộc Việt. Múa dân gian dân tộc H'Mông. Kết cấu hệ thống động tác bài tập thực hành.
Từ khóa tự do Múa dân gian
Từ khóa tự do Kịch múa
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400094
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/4.%20M%C3%BAa%20d%C3%A2n%20gian%20c%C3%A1c%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202-Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A7y.pdf
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121689
002130
004F5F15783-CD3C-4ECA-99F5-46955F004C2F
005202211301609
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221130160913|bphamhuong|y20220928094058|ztrannhien
082 |a792
082|bNG527M
100|aNguyễn Ngọc Thủy
245 |aMúa dân gian các dân tộc Việt Nam 2 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa / |cNguyễn Ngọc Thủy chủ biên
260 |c2022
300 |a83tr. ; |cA4
520 |aMúa dân gian dân tộc Việt. Múa dân gian dân tộc H'Mông. Kết cấu hệ thống động tác bài tập thực hành.
653 |aMúa dân gian
653 |aKịch múa
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400094
856|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/book02_Tailieu_NCKH/4.%20M%C3%BAa%20d%C3%A2n%20gian%20c%C3%A1c%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202-Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%E1%BB%A7y.pdf
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400094 Kho đọc số 4 tâng 1 792 Tài liệu lưu hành nội bộ 1