Thông tin tài liệu
DDC 792
DDC
Tác giả CN Đoàn Thanh Thủy
Nhan đề Múa cổ điển châu Âu 1 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Nghệ thuật biểu diễn kịch múa / Đoàn Thanh Thủy chủ biên
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 171tr. ; A4
Tóm tắt Hệ thống các bài tập trong gióng. Hệ thống các bài tập giữa sàn. Hệ thống các bài tập nhảy
Từ khóa tự do Múa cổ điển
Từ khóa tự do Châu Âu
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 1(1): 2400101
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121696
002130
004B222EAB2-94D7-42BB-8DD4-16CC02BCAB40
005202209290909
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220929090958|ztrannhien
082 |a792
082|bĐ406M
100|aĐoàn Thanh Thủy
245 |aMúa cổ điển châu Âu 1 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Nghệ thuật biểu diễn kịch múa / |cĐoàn Thanh Thủy chủ biên
260 |c2022
300 |a171tr. ; |cA4
520 |aHệ thống các bài tập trong gióng. Hệ thống các bài tập giữa sàn. Hệ thống các bài tập nhảy
653 |aMúa cổ điển
653 |aChâu Âu
690 |aNghệ thuật
691|aNghệ thuật trình diễn
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 1|j(1): 2400101
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400101 Kho đọc số 4 tâng 1 792 Tài liệu lưu hành nội bộ 1