Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 T200GI
    Nhan đề: 学ぼう! にほんご 中級 テキスト (日本語能力試験N2/日本語NAT-TEST2級対応) /
DDC 495.6
Tác giả CN Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education
Nhan đề 学ぼう! にほんご 中級 テキスト (日本語能力試験N2/日本語NAT-TEST2級対応) / Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education
Nhan đề T.4
Nhan đề khác Giáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N2 NAT-TEST
Thông tin xuất bản SenmonKyoikuban, 2020
Mô tả vật lý 187tr.
Tóm tắt Giáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N2 NAT-TEST
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118694
00000000nam#a2200000ui#4500
00121866
00212
004C2A0444F-5B5F-46A0-A73D-55B10B4AAA4D
005202211281610
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883244201
039|a20221128161113|btrannhien|y20221125160218|ztrannhien
082 |a495.6|bT200GI
100 |aTextbook Ad Hoc for Japanese Language Education
245 |a学ぼう! にほんご 中級 テキスト (日本語能力試験N2/日本語NAT-TEST2級対応) / |cTextbook Ad Hoc for Japanese Language Education
245|nT.4
246|aGiáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N2 NAT-TEST
260 |bSenmonKyoikuban, |c2020
300 |a187tr.
520 |aGiáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N2 NAT-TEST
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118694
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118694 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 T200GI Sách tham khảo 1