Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.6 T200GI
    Nhan đề: 学ぼう! にほんご 上級 テキスト (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) /
DDC 495.6
Tác giả CN Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education
Nhan đề 学ぼう! にほんご 上級 テキスト (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) / Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education
Nhan đề T.6
Nhan đề khác Giáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N1 NAT-TEST
Thông tin xuất bản Senmon Kyoikuban, 2020
Mô tả vật lý 181tr.
Tóm tắt Giáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N1 NAT-TEST
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Nhật Bản
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2118695
00000000nam#a2200000ui#4500
00121867
00212
0049F9669F2-61B4-4C19-8B0B-498E741E0E0B
005202211281611
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-4883244560
039|a20221128161140|btrannhien|y20221125160952|ztrannhien
082 |a495.6|bT200GI
100 |aTextbook Ad Hoc for Japanese Language Education
245 |a学ぼう! にほんご 上級 テキスト (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) / |cTextbook Ad Hoc for Japanese Language Education
245|nT.6
246|aGiáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N1 NAT-TEST
260 |bSenmon Kyoikuban, |c2020
300 |a181tr.
520 |aGiáo trình tiếng Nhật trình độ cao cấp, luyện thi N1 NAT-TEST
653 |aNgôn ngữ Nhật
653 |aTiếng Nhật
653 |aNhật Bản
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Nhật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2118695
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2118695 Kho đọc số 1 tầng 1 495.6 T200GI Sách tham khảo 1