Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 NG527V
    Nhan đề: Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /.
DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Chí Bền
Nhan đề Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. T.1, Q.2. Về văn hóa đương đại / Nguyễn Chí Bền
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 518tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm: Quanh vấn đề xây dựng phát triển ngành văn hóa học. Tổng quan sự phát triển khái niệm, tư duy lý luận về văn hóa ở nước ngoài và Việt Nam. Từ Đề cương văn hóa năm 1943. Thử nhận diện chủ/khách thể. Công tác quản lý ngành văn hóa thông tin.....
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Văn hóa đương đại
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2122364
00000000nam#a2200000ui#4500
00122822
00212
004D98C3DED-9A7D-44B3-BF79-A8D7B85BE93E
005202405241051
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049564284|c155000
039|y20240524105157|ztrannhien
082 |a398|bNG527V
100 |aNguyễn Chí Bền
245 |aVăn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. |nT.1, |pQ.2. Về văn hóa đương đại / |cNguyễn Chí Bền
260 |aH. : |bKhoa học Xã hội, |c2018
300 |a518tr. ; |c24cm
520 |aGồm: Quanh vấn đề xây dựng phát triển ngành văn hóa học. Tổng quan sự phát triển khái niệm, tư duy lý luận về văn hóa ở nước ngoài và Việt Nam. Từ Đề cương văn hóa năm 1943. Thử nhận diện chủ/khách thể. Công tác quản lý ngành văn hóa thông tin.....
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aNghiên cứu
653|aVăn hóa đương đại
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2122364
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122364 Kho đọc số 1 tầng 1 398 NG527V Sách tham khảo 1