Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 V500M
    Nhan đề: Mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh :
DDC 338.4
Tác giả CN Vũ Văn Viện
Nhan đề Mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Viện
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 201tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt Cơ sở lí luận, thực tiễn, thực trạng phát triển, một số giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ về du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Du lịch sinh thái
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2122367-71
00000000nam#a2200000ui#4500
00122825
00212
004EF1703D2-02DC-4909-9CC7-3C86579B8F5B
005202406171505
008081223s2024 vm| vie
0091 0
020 |a9786044302539
039|a20240617150559|bphamhuong|y20240617150028|zphamhuong
082 |a338.4|bV500M
100 |aVũ Văn Viện
245 |aMô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh : |bSách chuyên khảo / |cVũ Văn Viện
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2024
300 |a201tr. : |bbảng ; |c24cm
520 |aCơ sở lí luận, thực tiễn, thực trạng phát triển, một số giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ về du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
653 |aQuảng Ninh
653 |aDu lịch sinh thái
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aDu lịch
692 |aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2122367-71
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/DLQN.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2122367 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500M Sách tham khảo 1
2 2122368 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500M Sách tham khảo 2
3 2122369 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500M Sách tham khảo 3
4 2122370 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500M Sách tham khảo 4
5 2122371 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 V500M Sách tham khảo 5