Thông tin tài liệu
DDC 372.37
Tác giả CN Cao Đức Tiến
Nhan đề Văn học : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / Cao Đức Tiến (cb), Dương Thị Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007
Mô tả vật lý 208tr. ; 29cm
Tóm tắt Tài liệu giúp sinh viên cao đăng sư phạm có những kiến thức và kĩ năng cơ bản về tiếng việt, văn học và phương pháp dạy học Tiếng việt ở tiểu học để họ có thể thực hành nghề nghiệp của mình một cáh có hiệu quả ở bậc tiểu học.
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Tiểu học
Môn học Đào tạo giáo viên
Tác giả(bs) CN Dương Thị Hương
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2100896-900
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(113): 1103745-806, 1104128, 1135067-109, 1151429, 1151690, 1151707, 1151851, 1152597-8, 1152928
00000000nam#a2200000ui#4500
001238
00211
00459780380-E270-4B3C-82DD-B7C27E4A486A
005202104070957
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210407095927|btrannhien|c20140108081717|dngocanh
082 |a372.37|bC108V
100 |aCao Đức Tiến
245 |aVăn học : |bTài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / |cCao Đức Tiến (cb), Dương Thị Hương
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2007
300 |a208tr. ; |c29cm
520 |aTài liệu giúp sinh viên cao đăng sư phạm có những kiến thức và kĩ năng cơ bản về tiếng việt, văn học và phương pháp dạy học Tiếng việt ở tiểu học để họ có thể thực hành nghề nghiệp của mình một cáh có hiệu quả ở bậc tiểu học.
653 |aVăn học
653 |aTiểu học
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
700 |aDương Thị Hương
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2100896-900
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(113): 1103745-806, 1104128, 1135067-109, 1151429, 1151690, 1151707, 1151851, 1152597-8, 1152928
890|a118|b83|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2100896 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 C108V Sách tham khảo 1
2 2100897 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 C108V Sách tham khảo 2
3 2100898 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 C108V Sách tham khảo 3
4 2100899 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 C108V Sách tham khảo 4
5 2100900 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 C108V Sách tham khảo 5
6 1103776 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 C108V Sách giáo trình 37
7 1103777 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 C108V Sách giáo trình 38
8 1103778 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 C108V Sách giáo trình 39
9 1103779 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 C108V Sách giáo trình 40 Hạn trả:27-04-2021
10 1103780 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 C108V Sách giáo trình 41