Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 372.06 NG527PH
    Nhan đề: Phương pháp tổ chức công tác đội thiêu niên tiền phong Hồ Chí Minh :
DDC 372.06
Tác giả CN Nguyễn Minh Quang
Nhan đề Phương pháp tổ chức công tác đội thiêu niên tiền phong Hồ Chí Minh : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / Cb. Nguyễn Minh Quang, Trương Ngọc Thời, Ngô Tấn Tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 220tr. ; 29cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm : lời nói đầu, tiểu mô đun 1:Phương pháp công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Tiểu mô đun 2: Những kỹ năng cơ bản của công tác đội và phụ lục hương dẫn sửu dụng băng hình
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Thiếu niên Tiền Phong
Từ khóa tự do Công tác đội
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Thời
Tác giả(bs) TT Ngô Tấn Tạo
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2100075, 2100147-8, 2100155-6
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(69): 1103114-36, 1104144, 1135154-96, 1152616, 1152929
00000000nam#a2200000ui#4500
00131
00212
004DD5AB466-BCD7-4309-98E3-B116582686E9
005201406020906
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20140602090450|bphamhuong|c20140102081612|dngocanh|y20130816140758|zgiangth
082 |a372.06|bNG527PH
100|aNguyễn Minh Quang
245 |aPhương pháp tổ chức công tác đội thiêu niên tiền phong Hồ Chí Minh : |bTài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm / |cCb. Nguyễn Minh Quang, Trương Ngọc Thời, Ngô Tấn Tạo
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a220tr. ; |c29cm
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm : lời nói đầu, tiểu mô đun 1:Phương pháp công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Tiểu mô đun 2: Những kỹ năng cơ bản của công tác đội và phụ lục hương dẫn sửu dụng băng hình
653 |aGiáo dục
653 |aTiểu học
653 |aThiếu niên Tiền Phong
653|aCông tác đội
700 |aTrương Ngọc Thời
710 |aNgô Tấn Tạo
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2100075, 2100147-8, 2100155-6
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(69): 1103114-36, 1104144, 1135154-96, 1152616, 1152929
890|a74|b29|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2100075 Kho đọc số 1 tầng 2 372.06 NG527PH Sách tham khảo 1
2 2100147 Kho đọc số 1 tầng 2 372.06 NG527PH Sách tham khảo 2
3 2100148 Kho đọc số 1 tầng 2 372.06 NG527PH Sách tham khảo 3
4 2100155 Kho đọc số 1 tầng 2 372.06 NG527PH Sách tham khảo 4
5 2100156 Kho đọc số 1 tầng 2 372.06 NG527PH Sách tham khảo 5
6 1103114 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.06 NG527PH Sách giáo trình 6 Hạn trả:30-06-2020
7 1103115 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.06 NG527PH Sách giáo trình 7 Hạn trả:16-06-2020
8 1103116 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.06 NG527PH Sách giáo trình 8 Hạn trả:16-06-2020
9 1103117 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.06 NG527PH Sách giáo trình 9 Hạn trả:16-06-2020
10 1103118 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.06 NG527PH Sách giáo trình 10