Thông tin tài liệu
DDC 572
Tác giả CN Phạm Thị Trân Châu
Nhan đề Hoá sinh học : Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm / Cb.Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2012
Mô tả vật lý 279tr : Hình vẽ, bảng ; 27cm
Tóm tắt Trình bày những đặc tính chung, vai trò sinh học, thành phần cấu tạo chủ yếu của protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, enzim, hoocmon; khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; mối liên hệ giữa các quá trình trao đổi xacarit, lipit, protein và axit nucleic
Từ khóa tự do Hoá sinh học
Từ khóa tự do Phạm Thị Trân Châu
Từ khóa tự do Trần Thị Áng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Áng
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109162-6
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1106192-206
00000000nam#a2200000ui#4500
0014084
00212
004D8D23283-43DD-4E28-9F7B-DCBF6C7543E7
005201402131503
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c59000đ
039|a20140310085600|bgiangth|c20140213150232|dphamhuong
082 |a572|bPH104H
100 |a Phạm Thị Trân Châu
245 |aHoá sinh học : |b Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm / |cCb.Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng
250 |a Tái bản lần thứ 11
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2012
300 |a279tr : |bHình vẽ, bảng ; |c27cm
520 |a Trình bày những đặc tính chung, vai trò sinh học, thành phần cấu tạo chủ yếu của protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, enzim, hoocmon; khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; mối liên hệ giữa các quá trình trao đổi xacarit, lipit, protein và axit nucleic
653 |a Hoá sinh học
653 |aPhạm Thị Trân Châu
653 |aTrần Thị Áng
700 |aTrần Thị Áng
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109162-6
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1106192-206
890|a20|b19|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2109162 Kho đọc số 1 tầng 2 572 PH104H Sách tham khảo 1
2 2109163 Kho đọc số 1 tầng 2 572 PH104H Sách tham khảo 2
3 2109164 Kho đọc số 1 tầng 2 572 PH104H Sách tham khảo 3
4 2109165 Kho đọc số 1 tầng 2 572 PH104H Sách tham khảo 4
5 2109166 Kho đọc số 1 tầng 2 572 PH104H Sách tham khảo 5
6 1106192 Kho mượn sô 1 tầng 1 572 PH104H Sách giáo trình 6 Hạn trả:01-07-2020
7 1106193 Kho mượn sô 1 tầng 1 572 PH104H Sách giáo trình 7 Hạn trả:01-07-2020
8 1106194 Kho mượn sô 1 tầng 1 572 PH104H Sách giáo trình 8 Hạn trả:01-07-2020
9 1106195 Kho mượn sô 1 tầng 1 572 PH104H Sách giáo trình 9 Hạn trả:01-07-2020
10 1106196 Kho mượn sô 1 tầng 1 572 PH104H Sách giáo trình 10