Sách giáo trình
597 PH104C
Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất /
DDC 597
Tác giả CN Phạm Tân Tiến
Nhan đề Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất / Phạm Tân Tiến
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2010
Mô tả vật lý 219tr : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt Nghiên cứu các đặc điểm về sinh lý máu và hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và các yếu tố liên quan, tiêu hoá và trao đổi chất, tiết niệu và điều hoà áp suất thẩm thấu, điều hoà các quá trình sinh lý bằng chất nội tiết và chất ngoại tiết, sự sinh sản, phát triển và sinh trưởng ở cá. Những yếu tố phi kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản
Từ khóa tự do
Từ khóa tự do Nuôi trồng thuỷ sản
Từ khóa tự do Sinh lí
Từ khóa tự do Ứng dụng
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109377-81
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1107174-88
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014128
00211
0044C299E2E-085A-467A-B159-9FF5E8E4BA34
005201402172005
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c 30000đ
039|a20140217200511|bphamhuong|c20140217200455|dphamhuong
082 |a597|bPH104C
100 |a Phạm Tân Tiến
245 |a Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất / |cPhạm Tân Tiến
260 |aH. : |b Giáo dục, |c2010
300 |a219tr : |b minh hoạ ; |c24cm
520 |a Nghiên cứu các đặc điểm về sinh lý máu và hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và các yếu tố liên quan, tiêu hoá và trao đổi chất, tiết niệu và điều hoà áp suất thẩm thấu, điều hoà các quá trình sinh lý bằng chất nội tiết và chất ngoại tiết, sự sinh sản, phát triển và sinh trưởng ở cá. Những yếu tố phi kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản
653 |a
653 |a Nuôi trồng thuỷ sản
653 |a Sinh lí
653|a Ứng dụng
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109377-81
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1107174-88
890|a20|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1107174 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 1
2 1107175 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 2
3 1107176 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 3 Hạn trả:22-11-2016
4 1107177 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 4
5 1107178 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 5
6 1107179 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 6
7 1107180 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 7
8 1107181 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 8
9 1107182 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 9 Hạn trả:16-01-2019
10 1107183 Kho mượn sô 1 tầng 1 597 PH104C Sách giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào