Thông tin tài liệu
DDC 577
Tác giả CN Vũ Trung Tạng
Nhan đề Cơ sở sinh thái học : Giáo trình dùng cho sinh viên khoa Sinh học, trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội / Vũ Trung Tạng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2011
Mô tả vật lý 259tr. ; 27cm
Tóm tắt Giới thiệu chung về sinh thái học, các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, quần thể sinh vật, quần thể xã hội, hệ sinh thái, sinh quyển và các khu sinh học, dân số, tài nguyên và môi trường
Từ khóa tự do Vũ Trung Tạng
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Sinh thái học
Môn học Môi trường và bảo vệ môi trường
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2109492-6
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(3): 2507435-7
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(22): 1108103-17, 1156774-80
00000000nam#a2200000ui#4500
0014152
00211
00424380C30-63BC-4BA4-BE01-56D181510251
005202104221524
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c49000đ
039|a20210422152612|btrannhien|c20160301145836|dphamhuong|y20140219192325|ztranhoa
082 |a577|bV500C
100 |aVũ Trung Tạng
245 |aCơ sở sinh thái học : |bGiáo trình dùng cho sinh viên khoa Sinh học, trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội / |cVũ Trung Tạng
250 |a Tái bản lần thứ 6
260 |aH. : |b Giáo dục, |c2011
300 |a259tr. ; |c27cm
520 |aGiới thiệu chung về sinh thái học, các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, quần thể sinh vật, quần thể xã hội, hệ sinh thái, sinh quyển và các khu sinh học, dân số, tài nguyên và môi trường
653 |aVũ Trung Tạng
653 |aSinh học
653 |aSinh thái học
690|aMôi trường và bảo vệ môi trường
691|aQuản lý tài nguyên và môi trường
692|aQuản lý tài nguyên và môi trường
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2109492-6
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(3): 2507435-7
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(22): 1108103-17, 1156774-80
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/cơ sở sinh thái học.jpg
890|a30|b21|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1108110 Kho mượn sô 1 tầng 1 577 V500C Sách giáo trình 13 Hạn trả:28-12-2021
2 1108111 Kho mượn sô 1 tầng 1 577 V500C Sách giáo trình 14 Hạn trả:28-12-2021
3 2109492 Kho đọc số 1 tầng 2 577 V500C Sách tham khảo 1
4 2109493 Kho đọc số 1 tầng 2 577 V500C Sách tham khảo 2
5 2109494 Kho đọc số 1 tầng 2 577 V500C Sách tham khảo 3
6 2109495 Kho đọc số 1 tầng 2 577 V500C Sách tham khảo 4
7 2109496 Kho đọc số 1 tầng 2 577 V500C Sách tham khảo 5
8 1108103 Kho mượn sô 1 tầng 1 577 V500C Sách giáo trình 6
9 1108104 Kho mượn sô 1 tầng 1 577 V500C Sách giáo trình 7
10 1108105 Kho mượn sô 1 tầng 1 577 V500C Sách giáo trình 8