Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.21 H407GI
    Nhan đề: Giáo trình vệ sinh trẻ em :
DDC 372.21
Tác giả CN Hoàng Thị Phương
Nhan đề Giáo trình vệ sinh trẻ em : Dùng cho sinh viên ngành sư phạm mầm non / Hoàng Thị Phương
Lần xuất bản In lần thứ 11
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 142tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của vệ sinh trẻ em. Những kiến thức cơ bản về vệ sinh học. Các giai đoạn lứa tuổi, sức khoẻ và sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non (từ 0 đến 6 tuổi)
Từ khóa tự do Vệ sinh trẻ em
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2111172-6
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(5): 1130148-52
00000000nam#a2200000ui#4500
0015006
00211
004C5C1201D-AB37-4CA5-A0F3-D8050193C6C7
005202105121041
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c31000đ
039|a20210512104402|btrannhien|y20140512150256|zngocanh
082 |a372.21|bH407GI
100 |aHoàng Thị Phương
245 |aGiáo trình vệ sinh trẻ em : |bDùng cho sinh viên ngành sư phạm mầm non / |cHoàng Thị Phương
250 |aIn lần thứ 11
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2013
300 |a142tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm
520 |aĐối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của vệ sinh trẻ em. Những kiến thức cơ bản về vệ sinh học. Các giai đoạn lứa tuổi, sức khoẻ và sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non (từ 0 đến 6 tuổi)
653 |aVệ sinh trẻ em
653 |aGiáo trình
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Mầm non
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2111172-6
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(5): 1130148-52
890|a10|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1130148 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 H407GI Sách giáo trình 1
2 1130149 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 H407GI Sách giáo trình 2
3 1130150 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 H407GI Sách giáo trình 3
4 1130151 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 H407GI Sách giáo trình 4
5 1130152 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 H407GI Sách giáo trình 5 Hạn trả:23-12-2022
6 2111172 Kho đọc số 1 tầng 1 372.21 H407GI Sách tham khảo 6
7 2111173 Kho đọc số 1 tầng 1 372.21 H407GI Sách tham khảo 7
8 2111174 Kho đọc số 1 tầng 1 372.21 H407GI Sách tham khảo 8
9 2111175 Kho đọc số 1 tầng 1 372.21 H407GI Sách tham khảo 9
10 2111176 Kho đọc số 1 tầng 1 372.21 H407GI Sách tham khảo 10