Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.01 Đ116GI
    Nhan đề: Giáo dục học tiểu học 2 :
DDC 372.01
Tác giả CN Đặng Vũ Hoạt
Nhan đề Giáo dục học tiểu học 2 : Sách dùng cho hệ đào tạo Cử nhân giáo dục tiểu học / Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp
Lần xuất bản In lần thứ 7
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 196tr. ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu quá trình, nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục học
Môn học Đào tạo giáo viên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hợp
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2111222-6
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(7): 1130203-9
00000000nam#a2200000ui#4500
0015012
00211
004EC876D01-29C0-4BF9-89AE-D28438F4A9D7
005202105121050
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c39000đ
039|a20210512105258|btrannhien|c20140513082324|dngocanh|y20140512160021|zngocanh
082 |a372.01|bĐ116GI
100 |aĐặng Vũ Hoạt
245 |aGiáo dục học tiểu học 2 : |bSách dùng cho hệ đào tạo Cử nhân giáo dục tiểu học / |cĐặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp
250 |aIn lần thứ 7
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2013
300 |a196tr. ; |c24cm
520 |aGiới thiệu quá trình, nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
653 |aGiáo trình
653 |aTiểu học
653 |aGiáo dục học
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
700 |aNguyễn Hữu Hợp
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2111222-6
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(7): 1130203-9
890|a12|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1130203 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.01 Đ116GI Sách giáo trình 1 Hạn trả:02-06-2020
2 1130204 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.01 Đ116GI Sách giáo trình 2 Hạn trả:21-12-2022
3 1130205 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.01 Đ116GI Sách giáo trình 3 Hạn trả:14-12-2022
4 1130206 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.01 Đ116GI Sách giáo trình 4 Hạn trả:14-12-2022
5 1130207 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.01 Đ116GI Sách giáo trình 5 Hạn trả:14-12-2022
6 1130208 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.01 Đ116GI Sách giáo trình 6 Hạn trả:28-12-2022
7 1130209 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.01 Đ116GI Sách giáo trình 7 Hạn trả:14-12-2022
8 2111222 Kho đọc số 1 tầng 1 372.01 Đ116GI Sách tham khảo 8
9 2111223 Kho đọc số 1 tầng 1 372.01 Đ116GI Sách tham khảo 9
10 2111224 Kho đọc số 1 tầng 1 372.01 Đ116GI Sách tham khảo 10