Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.21 L250GI
    Nhan đề: Giáo trình bệnh học trẻ em :
DDC 372.21
Tác giả CN Lê Thị Mai Hoa
Nhan đề Giáo trình bệnh học trẻ em : Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non / Lê Thị Mai Hoa
Lần xuất bản In lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 166tr. ; 24cm
Tóm tắt Giáo trình cung cấp kiến thức kỹ năng về giáo dục phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non để đáp ứng với việc đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.
Từ khóa tự do Bệnh học trẻ em
Từ khóa tự do Giáo trình
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2111237-41
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1130230-44
00000000nam#a2200000ui#4500
0015015
00211
00489DCB3CE-F571-4BD4-BB26-010DC70B824D
005202105121054
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c35000đ
039|a20210512105704|btrannhien|y20140513083611|zngocanh
082 |a372.21|bL250GI
100 |aLê Thị Mai Hoa
245 |aGiáo trình bệnh học trẻ em : |bDùng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non / |cLê Thị Mai Hoa
250 |aIn lần thứ 5
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2013
300 |a166tr. ; |c24cm
520 |aGiáo trình cung cấp kiến thức kỹ năng về giáo dục phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non để đáp ứng với việc đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.
653 |aBệnh học trẻ em
653 |aGiáo trình
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Mầm non
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2111237-41
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1130230-44
890|a20|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1130230 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 1
2 1130231 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 2
3 1130232 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 3
4 1130233 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 4
5 1130234 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 5
6 1130235 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 6
7 1130236 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 7
8 1130237 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 8
9 1130238 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 9
10 1130239 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.21 L250GI Sách giáo trình 10