Thông tin tài liệu
DDC 793.4
Tác giả CN Trần Đồng Lâm
Nhan đề Trò chơi vận động : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / S.t. và b.s.: Trần Đồng Lâm (ch.b.), Đinh Mạnh Cường
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2005
Mô tả vật lý 159tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu nguồn gốc và sự phát triển của trò chơi vận động, phân loại trò chơi vận động, phương pháp tổ chức và giảng dạy trò chơi vận động cho học sinh THCS; Một số trò chơi rèn luyện cơ quan hô hấp, phản xạ, sự tập trung, khả năng định hướng, đi, chạy, bật, ném đẩy, co kéo, leo trèo...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Trò chơi vận động
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2102429-33
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(37): 1109993-10027, 1145078-9
00000000nam#a2200000ui#4500
001870
00211
0041E616D82-C3EF-49B7-A7E1-1F9E69AFD24D
005202101051449
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20210105144932|bphamhuong|c20131017102058|dngocanh|y20130909094107|zgiangth
082 |a793.4|bTR121TR
100 |aTrần Đồng Lâm
245 |aTrò chơi vận động : |bGiáo trình Cao đẳng Sư phạm / |c S.t. và b.s.: Trần Đồng Lâm (ch.b.), Đinh Mạnh Cường
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2005
300 |a159tr. : |btranh vẽ ; |c24cm
520 |aGiới thiệu nguồn gốc và sự phát triển của trò chơi vận động, phân loại trò chơi vận động, phương pháp tổ chức và giảng dạy trò chơi vận động cho học sinh THCS; Một số trò chơi rèn luyện cơ quan hô hấp, phản xạ, sự tập trung, khả năng định hướng, đi, chạy, bật, ném đẩy, co kéo, leo trèo...
653 |a Giáo trình
653 |aTrò chơi vận động
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Trung học cơ sở
692|aGiáo dục thể chất
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2102429-33
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(37): 1109993-10027, 1145078-9
890|a42|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2102429 Kho đọc số 1 tầng 1 793.4 TR121TR Sách tham khảo 1
2 2102430 Kho đọc số 1 tầng 1 793.4 TR121TR Sách tham khảo 2
3 2102431 Kho đọc số 1 tầng 1 793.4 TR121TR Sách tham khảo 3
4 2102432 Kho đọc số 1 tầng 1 793.4 TR121TR Sách tham khảo 4
5 2102433 Kho đọc số 1 tầng 1 793.4 TR121TR Sách tham khảo 5
6 1109993 Kho mượn sô 1 tầng 2 793.4 TR121TR Sách giáo trình 6
7 1109994 Kho mượn sô 1 tầng 2 793.4 TR121TR Sách giáo trình 7
8 1109995 Kho mượn sô 1 tầng 2 793.4 TR121TR Sách giáo trình 8
9 1109996 Kho mượn sô 1 tầng 2 793.4 TR121TR Sách giáo trình 9
10 1109997 Kho mượn sô 1 tầng 2 793.4 TR121TR Sách giáo trình 10