Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 394 NG527V
    Nhan đề: Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh qua các lễ hội truyền thống :
DDC 394
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Thảo
Nhan đề Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh qua các lễ hội truyền thống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2016
Mô tả vật lý 291tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách tập trung nghiên cứu: cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vùng biển đảo Quảng Ninh; mô tả các lễ hội truyền thống vùng biển đảo Quảng Ninh ở cả ba nhóm nội đồng, ven biển và hải đảo; những đặc trưng cơ bản của lễ hội truyền thống vùng biển đảo Quảng Ninh.
Từ khóa tự do Văn hóa biển đảo
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Lễ hội truyền thống
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(57): 2507939-90, 2508853-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00113954
00211
0046B825C31-3C82-45D3-B5C3-9ECD63A4DD68
005202007181407
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c60000
039|a20200718140758|bhangpham|y20160616162432|zhangpham
082 |a394|bNG527V
100 |aNguyễn Thị Phương Thảo
245 |aVăn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh qua các lễ hội truyền thống : |b Sách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Phương Thảo
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2016
300 |a291tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách tập trung nghiên cứu: cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vùng biển đảo Quảng Ninh; mô tả các lễ hội truyền thống vùng biển đảo Quảng Ninh ở cả ba nhóm nội đồng, ven biển và hải đảo; những đặc trưng cơ bản của lễ hội truyền thống vùng biển đảo Quảng Ninh.
653 |aVăn hóa biển đảo
653 |aLễ hội
653 |aLễ hội truyền thống
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(57): 2507939-90, 2508853-7
890|a57|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2507939 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 1
2 2507940 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 2
3 2507941 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 3
4 2507942 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 4
5 2507943 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 5
6 2507944 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 6
7 2507945 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 7
8 2507946 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 8
9 2507947 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 9
10 2507948 Kho mượn Cơ sở 2 394 NG527V Sách tham khảo 10