Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 Đ108GI
    Nhan đề: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : /
DDC 335.4346
Tác giả CN Đào Duy Tùng
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : / B.s: Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ,...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 490tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận chứng các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Môn học Khoa học xã hội và hành vi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Tứ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Bình
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2508664, 2510200
00000000nam#a2200000ui#4500
00114348
00211
0040DBBB652-B682-4BF1-AF1C-A736A55898AC
005202007181702
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20200718170225|bhangpham|y20170104081039|zhangpham
082 |a335.4346|bĐ108GI
100 |aĐào Duy Tùng
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : / |cB.s: Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ,...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2010
300 |a490tr. ; |c21cm
520 |a Trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận chứng các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
653 |aGiáo trình
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
690|aKhoa học xã hội và hành vi
691|aKhoa học chính trị
692|aXây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
700|aNguyễn Đình Tứ
700|aNguyễn Đức Bình
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2508664, 2510200
890|a2|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2510200 Kho mượn Cơ sở 2 335.4346 Đ108GI Sách giáo trình 2 Hạn trả:05-09-2022
2 2508664 Kho mượn Cơ sở 2 335.4346 Đ108GI Sách giáo trình 1