Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4
    Nhan đề: Viet Nam travel atlas - Bản đồ du lịch /
DDC 338.4
Tác giả CN Phan Thái Hà trưởng ban biên tập
Nhan đề Viet Nam travel atlas - Bản đồ du lịch / Phan Thái Hà trưởng ban biên tập
Thông tin xuất bản Trung tâm Thông tin du lịch; Nxb. Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 103tr. ; 30cm
Từ khóa tự do Bản đồ
Từ khóa tự do Du lịch
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2115829-33
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(24): 2512895-918
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(20): 1160853-72
00000000nam#a2200000ui#4500
00116439
00212
004A3D945AE-A6D2-49DB-A2CE-3211DF60AE42
005202012101500
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c125000
039|a20201210150256|btrannhien|c20181115083347|dphamhuong|y20181114144111|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aPhan Thái Hà trưởng ban biên tập
245 |aViet Nam travel atlas - Bản đồ du lịch / |cPhan Thái Hà trưởng ban biên tập
260 |bTrung tâm Thông tin du lịch; Nxb. Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, |c2016
300 |a103tr. ; |c30cm
653 |aBản đồ
653 |aDu lịch
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
692|aDu lịch
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2115829-33
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(24): 2512895-918
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(20): 1160853-72
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/VietNamTravel.jpg
890|a49|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512895 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 26
2 2512896 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 27
3 2512897 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 28
4 2512898 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 29
5 2512899 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 30
6 2512900 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 31
7 2512901 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 32
8 2512902 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 33
9 2512903 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 34
10 2512904 Kho mượn Cơ sở 2 338.4 Sách tham khảo 35