Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 M100TH
    Nhan đề: Then cổ Tuyên Quang. Quyển 1
DDC 398
Tác giả CN Ma Văn Đức
Nhan đề Then cổ Tuyên Quang. Quyển 1
Nhan đề Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa
Nhan đề Ma Văn Đức
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý 411tr. ; 21cm
Phụ chú Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu trọn vẹn nội dung những bài hát Then cổ độc đáo của dân tộc Tày ở Tuyên Quang có kèm dịch nghĩa
Từ khóa tự do Hát then
Từ khóa tự do Nhạc dân gian
Từ khóa tự do Tuyên Quang
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162706
00000000ntm#a2200000ui#4500
00121203
00212
0040404D8AB-F6BE-4E26-B6D2-429023EFBC41
005202110081625
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045395554
039|y20211008162442|ztrannhien
082 |a398|bM100TH
100 |aMa Văn Đức
245 |aThen cổ Tuyên Quang. Quyển 1
245|bSưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa
245|cMa Văn Đức
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2017
300 |a411tr. ; |c21cm
500|aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520|aGiới thiệu trọn vẹn nội dung những bài hát Then cổ độc đáo của dân tộc Tày ở Tuyên Quang có kèm dịch nghĩa
653 |aHát then
653 |aNhạc dân gian
653|aTuyên Quang
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162706
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/văn hóa dân gian/thenc.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162706 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 M100TH Sách tham khảo 1