Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 B510Â
    Nhan đề: Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm /
DDC 398
Tác giả CN Bùi Ngọc Phúc - ch.b. ;
Nhan đề Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm / Bùi Ngọc Phúc - ch.b. ; Trần Lê Khánh Hào
Thông tin xuất bản H : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 279tr.:ảnh, ; 21cm
Tóm tắt Tổng quan về lịch sử, địa lý, văn hoá người Chăm. Những đặc điểm âm nhạc cổ truyền đặc sắc của họ như hệ thống các làn điệu trong sinh hoạt, trong nghi lễ; ca từ và tiết tấu; đặc điểm về nhạc khí và dàn nhạc, thanh âm trong âm nhạc của người Chăm - Ninh Thuận
Từ khóa tự do Nhạc cổ truyền;
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Chăm;
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Bùi Ngọc Phúc - ch.b. ; Trần Lê Khánh Hào
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162773
00000000nam#a2200000ui#4500
00121213
00212
0043DC8EF95-90A2-498F-8F3C-762D77FAA04F
005202110111549
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786047844760
039|y20211011154930|zhanhung
082 |a398|bB510Â
100 |aBùi Ngọc Phúc - ch.b. ;
245 |aÂm nhạc cổ truyền tộc người Chăm / |cBùi Ngọc Phúc - ch.b. ; Trần Lê Khánh Hào
260 |aH : |b Mỹ thuật, |c2016
300 |a279tr.:|bảnh, ; |c21cm
520 |aTổng quan về lịch sử, địa lý, văn hoá người Chăm. Những đặc điểm âm nhạc cổ truyền đặc sắc của họ như hệ thống các làn điệu trong sinh hoạt, trong nghi lễ; ca từ và tiết tấu; đặc điểm về nhạc khí và dàn nhạc, thanh âm trong âm nhạc của người Chăm - Ninh Thuận
653 |aNhạc cổ truyền;
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc Chăm;
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700 |aBùi Ngọc Phúc - ch.b. ; Trần Lê Khánh Hào
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162773
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/%C3%A2m%20nh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20truy%E1%BB%81n%20%20t%E1%BB%99c%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ch%C4%83m.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162773 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 B510Â Sách tham khảo 1