Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 L250Đ
    Nhan đề: Đã một thời chúng tôi sống thế đấy :
DDC 895.922
Tác giả CN Lê Duy Thái
Nhan đề Đã một thời chúng tôi sống thế đấy : Ghi chép / Lê Duy Thái
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 443tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Một thời
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Ghi chép
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162732
00000000nam#a2200000ui#4500
00121214
00212
004E31B140E-4FB0-4D05-97DD-ECCC8FB5D5DE
005202110111551
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043060348
039|y20211011155151|zphamhuong
082 |a895.922|bL250Đ
100 |aLê Duy Thái
245 |aĐã một thời chúng tôi sống thế đấy : |bGhi chép / |cLê Duy Thái
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a443tr. ; |c21cm
653 |aMột thời
653 |aVăn học hiện đại
653 |aGhi chép
653|aViệt Nam
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162732
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/%C4%90%C3%A3%201%20th%E1%BB%9Di%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20s%E1%BB%91ng%20th%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BA%A5y.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162732 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.922 L250Đ Sách tham khảo 1