Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 Đ450TR
    Nhan đề: Truyện cổ Chiêm Hoá /
DDC 398
Tác giả CN Đỗ Ngọc Quý
Nhan đề Truyện cổ Chiêm Hoá / Trần Mạnh Tiến - b.s., chỉnh lí, giới thiệu ; Nguyễn Thanh Trường - b.s., chỉnh lí, giới thiệu
Thông tin xuất bản H : Sân khấu,2016
Mô tả vật lý 331tr., ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam;
Từ khóa tự do Truyện cổ
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian;
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Trần Mạnh Tiến - b.s., chỉnh lí, giới thiệu ; Nguyễn Thanh Trường - b.s., chỉnh lí, giới thiệu
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162774
00000000nam#a2200000ui#4500
00121215
00212
0045436659D-01B3-4DB9-9366-489E71A3A4A6
005202110111608
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786049070945
039|y20211011160830|zhanhung
082 |a398|bĐ450TR
100 |aĐỗ Ngọc Quý
245 |aTruyện cổ Chiêm Hoá / |cTrần Mạnh Tiến - b.s., chỉnh lí, giới thiệu ; Nguyễn Thanh Trường - b.s., chỉnh lí, giới thiệu
260 |aH : |bSân khấu,|c2016
300 |a331tr., ; |c21cm
653 |aViệt Nam;
653 |aTruyện cổ
653 |aVăn hoá dân gian;
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700 |a Trần Mạnh Tiến - b.s., chỉnh lí, giới thiệu ; Nguyễn Thanh Trường - b.s., chỉnh lí, giới thiệu
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162774
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/truy%E1%BB%87n%20c%E1%BB%95%20chi%C3%AAm%20h%C3%B3a.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162774 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 Đ450TR Sách tham khảo 1