Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 V500T
    Nhan đề: Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên /
DDC 398
Tác giả CN Vũ Tiến Kỳ ( Nghiên cứu)
Nhan đề Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ
Thông tin xuất bản H : Nxb. Hội Nhà văn,2016
Mô tả vật lý 559tr.:bảng, ; 21cm
Tóm tắt Khái quát về lịch sử, địa lí tỉnh Hưng Yên. Tìm hiểu tập tục chăm sóc bảo vệ con người; khẳng định thân phận, vai trò của con người trong gia đình và cộng đồng làng - xã cũng như tập tục tôn vinh con người tại đây
Từ khóa tự do Con người;
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian;
Từ khóa tự do Làng xã;
Từ khóa tự do ; Hưng Yên
Từ khóa tự do Phong tục;
Từ khóa tự do Hưng Yên
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Vũ Tiến Kỳ
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162775
00000000nam#a2200000ui#4500
00121217
00212
00452A4623D-CF05-4C4C-A7CB-7C89B3CDDDD8
005202110121428
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045369319
039|y20211012142824|zhanhung
082 |a398|bV500T
100 |aVũ Tiến Kỳ ( Nghiên cứu)
245 |aTập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên / |cVũ Tiến Kỳ
260 |aH : |bNxb. Hội Nhà văn,|c2016
300 |a559tr.:|bbảng, ; |c21cm
520 |aKhái quát về lịch sử, địa lí tỉnh Hưng Yên. Tìm hiểu tập tục chăm sóc bảo vệ con người; khẳng định thân phận, vai trò của con người trong gia đình và cộng đồng làng - xã cũng như tập tục tôn vinh con người tại đây
653 |aCon người;
653 |aVăn hoá dân gian;
653 |aLàng xã;
653|a; Hưng Yên
653|aPhong tục;
653|aHưng Yên
690 |aNhân văn
691 |aNhân văn
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
700 |aVũ Tiến Kỳ
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162775
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/t%E1%BA%ADp%20t%E1%BB%A5c%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20kh%E1%BA%B3ng%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20th%C3%A2n%20ph%E1%BA%ADn....jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162775 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 V500T Sách tham khảo 1