Thông tin tài liệu
DDC 895.9221
Tác giả CN Tòng Văn Hân
Nhan đề Bông ban thơm / Tòng Văn Hân
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2020
Mô tả vật lý 179tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Ban thơm
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thơ
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162736
00000000nam#a2200000ui#4500
00121219
00212
004FD04B2B6-EDB1-414A-8677-A9CC38AEC88E
005202110121444
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9876049072918
039|y20211012144458|zphamhuong
082 |a895.9221|bT431B
100 |aTòng Văn Hân
245 |aBông ban thơm / |cTòng Văn Hân
260 |aH. : |bSân khấu, |c2020
300 |a179tr. ; |c21cm
653 |aBan thơm
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
653|aThơ
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162736
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/B%C3%B4ng%20ban%20th%C6%A1m.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162736 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.9221 T431B Sách tham khảo 1